Politika privatnosti

Ova web stranica prikuplja neke lične podatke svojih korisnika.

Upravnik podataka:

Autocom Doo Beograd, B. Atanackovica 5, 11000 Beograd. 

Tel. 011 285 2201 Mob. 063 694 818

Email. info@dragster.rs

PDV broj 111865266

Vrste prikupljenih podataka

Među ličnim podacima koje sakuplja ova web stranica, nezavisno ili putem trećih strana, postoje:

Kolačići, podaci o korištenju web mesta prema korisnicima, geografski položaj, ime, prezime, naziv firme, telefonski broj, e-pošta,  PDV broj.

Ostali prikupljeni lični podaci mogu se navesti u nastavku ove politike privatnosti ili kroz informativne tekstove prikazane zajedno s prikupljanjem podataka.

Korisnik može lične podatke uneti dobrovoljno ili ih automatski prikupiti  korišćenjem navigacije na ovim web stranicama.

Svaka upotreba kolačića ili drugog alata za praćenje na ovoj web stranici ili vlasnici usluga trećih strana koje koristi ova web stranica, osim ako nije drugačije određeno, imaju za svrhu identifikaciju  korisnika i beleženja srodnih postavki u svrhe strogo povezane s odredbom usluge koju korisnik traži.

Ako korisnik ne pruži neke osobne podatke, može se sprečiti ova web stranica i Autocom Doo u pružanju traženih usluga.

Korisnik preuzima odgovornost za lične podatke trećih osoba koje su objavljene ili dijeljene preko ove stranice i garantuje im pravo komuniciranja ili širenja, oslobađajući Vlasnika od svake odgovornosti prema trećim osobama.

Način i mesto obrade prikupljenih podataka

Kontrolor podataka obrađuje osobne podatke korisnika usvajanjem odgovarajućih sigurnosnih mera radi sprječavanja neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene ili uništavanja osobnih podataka.

Obrada se provodi pomoću IT i / ili tele alata, organizacionim metodama i logikom strogo povezanom s naznačenim svrhama. Osim vlasnika, u nekim slučajevima mogu imati pristup podacima uključeni u organizaciju web stranice (administrativni, komercijalni, marketinški, pravni, sistemski administratori) i vanjskim subjekti (kao što su davatelji tehničkih usluga trećih strana, dostavljači, hosting provideri, informacione kompanije, agencije za komunikaciju) koje je imenovao Autocom Doo Beograd. 

Mesto

Podaci se obrađuju u operativnim i pravnim kancelarijama kontrolora podataka i na bilo kojem drugom mjestu gde se nalaze stranke uključene u obradu. Za dalje informacije obratite se kontroloru podataka koristeći sledeće podatke za kontakt: info@dragster.rs

Vreme

Podaci se obrađuju u vremenu koje je potrebno za obavljanje usluge koju je korisnik zatražio ili zahteva u svrhu opisanu u ovom dokumentu, a Korisnik uvek može zatražiti prekid ili otkazivanje obrade njegovih podataka slanjem zahtjeva na: info@dragster.rs.

Svrha obrade prikupljenih podataka

Podaci koji se odnose na korisnika prikupljaju se kako bi Vlasnik mogao pružiti svoje usluge u sledeće svrhe: interakcija s vanjskim društvenim mrežama i platformama, remarketing i bihevioralno ciljanje, interakcije temeljene na lokaciji, oglašavanje, analitika, prikazivanje sadržaja s vanjskih platformi i kontaktiranje korisnika.

Vrste ličnih podataka koje se koriste u svaku svrhu naznačene su u posebnim odjeljcima ovog dokumenta.

Pojedinosti o obradi ličnih podataka

Lični podaci prikupljaju u sedeće svrhe i pomoću usluga navedenih u nastavku:

Kontakt obrazac (popunjava se na ovoj web stranici)

Ispunjavanjem kontakt obrasca svojim podacima, korisnik pristaje na njihovu upotrebu da odgovore na zaheve za informacije o proizvodima Italjet, zaheve za ponudu ili bilo koju drugu vrstu naznačenu zaglavljem obrasca.

Podaci se arhiviraju na organizacijski način i logikom strogo povezanom sa svrhama kupca.

Prikupljeni lični podaci su: prezime, adresa e-pošte, ime, naziv firme, telefonski broj, lokacija.

Prijava na newsletter

Ako se nalazite na ovoj web stranici i registrujete se na Mailing Listu, e-adresa korisnika automatski će se dodati spisku kontakata na koje se mogu preneti e-poruke s informacijama, uključujući komercijalne i promotivne, povezane s ovom web stranicom.

Korisnička adresa e-pošte može se dodati na ovaj spisak kao rezultat registracije na ovoj web stranici ili nakon kupnje, gdje je internet trgovina prisutna. U ovom slučaju prikupljeni podaci se ne arhiviraju na ovoj web stranici, ali preko usluga treće strane koje omogućuju upravljanje bazom podataka o kontaktima e-pošte, telefonskim kontaktima ili kontaktima bilo koje druge vrste, koji se koriste za komunikaciju s korisnikom.

 

To Top